Exclusief Inclusief

Inclusief werken en ondernemen is ‘in’. De meeste organisaties, vakpers en experten hebben het begrip tot het hunne gemaakt. Maar wat is inclusief werken en ondernemen eigenlijk? Hoe vertaalt het zich op de werkvloer? Hoe krijgt dit containerbegrip een concrete invulling op jouw werkplek? 

Samen met 15 Werkplekarchitecten en sectorfondsen werkte Sterpunt Inclusief ondernemen een langdurig project uit dat samen met de onderneming een verschil maakt. Het verschil om diversiteit op de werkvloer te managen en kwalitatief te ondersteunen.  

Exclusief Inclusief is een project gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) waar Sterpunt Inclusief Ondernemen en zijn leden (dienstverleners Werkplekarchitecten en Sectorfondsen) hun schouders onder zetten. Met dit project willen we het inclusief werken en ondernemen promoten. We willen werkzoekenden en werknemers activeren tot duurzame tewerkstelling, in het bijzonder voor zij die nood hebben aan bijkomende ondersteuning.  Dergelijke arbeidsinschakeling kunnen we alleen bekomen wanneer we samenwerken: de bedrijfsleiding, de werkplekomgeving en de betrokkenen zelf met eventuele externe dienstverleners.    

Om deze missie rond het inclusieve werken en ondernemen vorm te geven focussen we ons binnen dit project op 4 actielijnen.  Deze actielijnen worden samen uitgewerkt met onze Werkplekarchitecten en sectorfondsen. Het bedrijf heeft altijd het ‘laatste woord’, want deze bepaalt wat er gebeurt op de werkvloer. 

De actielijnen visualiseren en concretiseren, elk op zijn manier,  ook de doelstellingen in kader van 4 SDG's 2030 (Social Development Goals van de Verenigde Naties of Duurzaamheidsdoelstellingen): 

  • Bestrijding armoede 
  • Waardig werk en economische groei 
  • Levenslang leren 
  • Ongelijkheid verminderen 

Ontdek met ons hieronder de verschillende actielijnen!  

 

Actielijn 1: het Actiebewijs:

Alle bedrijven die het afgelopen jaar hebben samengewerkt met de Werkplekarchitecten omtrent outreaching en activering, werkplekleren en/of job-en taalcoaching komen in aanmerking voor een Referentiebewijs Inclusieve onderneming. Met dit bewijs kan de onderneming zich ‘outen’ als inclusieve onderneming, zowel voor externe partners als voor zijn intern personeel.
Lees meer

 

Actielijn 2: Talentoscoop actieplanning: 

Talentoscoop ontzorgt en ondersteunt werkgevers in hun HR-beleid met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen. Ons team van experten luister naar de vragen van de ondernemingen en stelt vervolgens een aanpak op maat voor.  Zo krijgt de onderneming op eigen maat een antwoord op de ondersteuningsmogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 
Lees meer

 

Actielijn 3:  3 clicksaway:  

Op zoek naar nieuwe medewerkers? Sterpunt Inclusief Ondernemen heeft een virtueel platform waarop elke onderneming misschien de gepaste kandidaat vindt. 3ClicksAway geeft een kijk op tientallen geselecteerde kandidaat-werknemers in verschillende vakgebieden waarvan de motivatie en arbeidsattitudes uitgebreid getest werden. De betrokken werkzoekenden zijn aan het eindpunt van hun trajectbegeleiding en zijn bereid zich op deze flexibele manier online te presenteren naar werkgevers.  
Lees meer

 

Actielijn 4: Mentorcafé  : 

Mentoren, evenals meters en peters, zijn sleutelfiguren in de ondernemingen om op de werkvloer de instroom (zelfs retentie) van medewerkers kwalitatief te versterken.  Het draagvlak en het gemeenschappelijke taalgebruik op de werkvloer zijn van belang om er een succesverhaal van te maken. Daarom willen De Werkplekarchitecten deze sleutelfiguren ondersteunen. Want zij worden in de dagelijkse praktijk  geconfronteerd met vragen en problemen. Inclusief werken en ondernemen komt immers daar concreet tevoorschijn.
Lees meer

 

Looptijd project: 01/10/2020 – 31/12/2023 

Contactpersoon Sterpunt Inclusief Ondernemen:  

Celien Collier 

projectcoördinator inclusief 

0470 51 22 72

celien@dewerkplekarchitecten.be

 

.

Downloads