Home » Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen is een koepelorganisatie. We streven samen met onze leden naar een inclusieve arbeidsmarkt. Hiervoor verenigen we drie soorten ledengroepen: 

  • De Werkplekarchitecten: verschillende vzw's verspreid over Vlaanden en Brussel die werkzoekenden, werkenden en werkgevers coachen, begeleiden, opleiden en informeren op en naar een inclusieve arbeidsmarkt. Het zijn de ideale partners voor bedrijven inzake stages, duaal leren, job/taalcoaching, re-integratie op de werkvloer (o.a. rentree).... Het zijn partners voor VDAB inzake het coachen en begeleiden van werkzoekenden en het zijn partners voor werkenden inzake loopbaanbegeleiding, re-integratie op de werkvloer, doorstroombegeleiding,... 
  • Maatschappelijke organisaties en sectorfondsen: organisatiegroepen die via concrete samenwerkingen werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt.
  • Inclusieve ondernemingen: Inclusieve ondernemingen zijn bedrijven, organisaties en lokale besturen die als werkgever concrete inspanningen leveren om het inclusieve arbeidsmarktverhaal uit te dragen en waar te maken. 

Ook lid worden van Sterpunt Inclusief Ondernemen?

Sterpunt Inclusief Ondernemen zorgt voor informatiedeling onder en met de leden. Dit doen we via 

  • Een digitale nieuwsbrief
  • Provinciale netwerken
  • De Algemene Vergadering 

Sterpunt inclusief Ondernemen vertegenwoordigt de Werkplekarchitecten naar beleids- en andere partners. Sinds 1991 zijn we erkend door de Vlaamse overheid als gesprekspartner namens de sector en nemen we deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging van deze dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Wat doen we voor de Werkplekarchitecten?

Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseert vormingen en opleidingen voor haar leden. Om de twee jaar organiseren we een dag van de jobcoach waarop meer dan 150 jobcoaches samenkomen om workshops te volgen, te netwerken, en een leuke dag te besteden. 

Sterpunt Inclusief Ondernemen heeft enkele innovatieve projecten lopen om steeds verder te evolueren op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. 

Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt en organiseert verschillende acties naar bedrijven rond inclusief ondernemen. Zo organiseren we tweejaarlijks de Award voor Inclusieve Onderneming, en reiken we in samenwerking met de Werkplekarchitecten elk jaar het Referentiebewijs voor Inclusieve Onderneming uit. 

Wil je meer weten over de Award voor Inclusieve Onderneming? Bezoek dan zeker onze website www.inclusiefondernemen.be

 

 

Downloads